Zgłoś gminę do Listów dla Ziemi 2018
Fundacja ekologiczna Arka prowadzi nabór do akcji, która odbędzie się w roku 2018. W akcji łączymy tematykę niskiej emisji i gospodarki odpadami. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych. Wszystkie materiały dla gmin i placówek oświatowych są bezpłatne.
Dane gminy
Dane zgłoszenia
Planowaną liczba zaangażowanych placówek (przedszkola, szkoły) oraz przypuszczalna liczba uczestników (tyle papierów listowych Państwu wyślemy).
Dane kontaktowe
Dane dodatkowe